Zazidljivo zemljišče za poslovno-stanovanjsko gradnjo v središču Kranja

Gregorčičeva ulica, Kranj

Povzetek

Lokacija
Gregorčičeva ulica, Kranj
Cena
Vrsta nepremičnine:
Tip storitve:
Površina:

Opis nepremičnine

Prodamo zaključeno celoto nepremičnin - zazidljivo zemljišče: ID znak parcela 2100 267/34, parcela 2100 267/35, parcela 2100 265/2, parcela 2100 267/6 in parcela 2100 267/17 s skupno površino 13.612 m2. Nepremičnina se nahaja na odlični lokaciji v centru Kranja - nad kanjonom Kokre. Ni potrebna priprava OPPN.

 

Ključni podatki iz prostorskega načrta OPN MOK:

  • Občina Kranj
  • Velikost 13.504 m2
  • Enota urejanja prostora KR J 3
  • Namenska raba  CU - osrednja območja centralnih dejavnosti (območja historičnih ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje.
  • Način urejanja - OPN MOK
  • Pogoji - OPN MOK
  • FI 2,0
  • FZ 0,5
  • Etažnost K+P+3(4)
  • Dopustna gradnja Obodna karejska zazidava.

 

Cena: 330,00 €/m2 oz. 4.492.000,0 €.

Zemljevid