Na odlični lokaciji v Kopru prodamo 1.288 m2 poslovnih prostorov

Pristaniška ulica 10, 6000 Koper

Povzetek

Lokacija
Pristaniška ulica 10, 6000 Koper
Cena
Vrsta nepremičnine:
Tip storitve:
Površina:
Leto izgradnje:
1967 / 2007

Opis nepremičnine

Naprodaj so poslovni prostori v centru Kopra na Pristaniški ulici v skupni površini 1.288 m2.

Lokacija je dobro dostopna, omogoča tudi peš dostop do večine infrastrukture (poslovnih, upravnih, športnih, turističnih, trgovskih in drugih storitvenih objektov). Parkiranje je mogoče na javnih parkirnih površinah ob objektu ter na 7 lastniških parkirnih mestih.

Naprodaj je posamezen del 1, ki meri 1.168 m2 in se nahaja v dveh etažah (2. in 3.). Druga etaža predstavlja pritličje, tretja etaža pa medetažo, pri čemer znaša višina prevladujočega dela tlorisa pritlične etaže več kot 6 m. Naprodaj so tudi posamezni deli 8, 13 in 15, ki predstavljajo tehnične in komunikacijske prostore v površini 120 m2. Dvovišinski del dopušča rekonstrukcijo z izgradnjo medetaže in tako povečanje površine za skoraj 600 na skupno 1.880 m2. Za omenjen poseg je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Prostori so primerni za pisarniško, storitveno ali trgovsko dejavnost.

Predmet prodaje ima lastno kurilno peč na ELKO. Hlajenje se izvaja z lokalnimi split klimami in s tremi hladilnimi agregati. Za pripravo STV se uporablja električne grelnike. Prezračevanje v pritličnem delu stavbe je izvedeno s klimatskim sistemom brez rekuperacije. V ostalih delih stavbe je prezračevanje naravno oz. ročno z odpiranjem oken. Notranjost je bila delno obnovljena leta 2007, ko se je dodatno zgradilo del medetažnih prostorov.

Informativna oglaševana cena za navedene prostore znaša 1.803.000 EUR + pripadajoči davek.

Na podlagi tega oglasa si prodajalec pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začet postopek prodaje in da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti ne sprejme nobene od prejetih ponudb. Prodajalec ni zavezan skleniti nobene pogodbe o prodaji nepremičnine (predmeta prodaje) z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.

Lastnosti nepremičnine

  • primerno za različne komercialne rabe
  • pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za povečanje za cca 600 m2 na 1.880 m2
  • možnost parkiranja na 7 lastnih parkirnih mestih

Zemljevid