Prodamo prodajno skladiščni kompleks v Celju

Medlog 18, 3000 Celje

Povzetek

Lokacija
Medlog 18, 3000 Celje
Cena
Vrsta nepremičnine:
Tip storitve:
Površina:
Leto izgradnje:
1973

Opis nepremičnine

Kompleks sestavlja 5 objektov s skupno površino 6.559 m2. Osrednji objekt je masivni skladiščni objekt s prizidkom, ki predstavlja prodajno pisarniški del. Na glavni objekt so dodane nadstrešnice in montažni prizidki. Skladiščni del je pritlične etažnosti, prodajno pisarniški prizidek pa je etažnosti P + 1.

Kompleks se razprostira na zemljišču s skupno površino 27.597 m2, od tega je pozidanega zemljišča (fundusi in asfaltirane površine) 22.518 m2 ter 5.079 m2 kmetijskega zemljišča.

Nepremičnina je v celoti oddana enemu najemniku.

PRODANO.

 

Zemljevid