Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o dopolnitvi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-F; Uradni list RS, št. 7/18 z dne 7. 2. 2018), ki je stopil v veljavo z dnem 22. 2. 2018, bo družba Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o. na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. in 12. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Prosimo vas, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete naši pooblaščenki za dostop do informacij javnega značaja Tjaši Gorjanc Polak na elektronski naslov info-nep@triglav.si ali preko navadne pošte na Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.