O nas

Glavno usmeritev družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o. predstavlja razvoj, prodaja in oddaja v najem lastnih nepremičnin in nepremičnin Skupine Triglav. Vse večji poudarek pa družba v zadnjem obdobju namenja dejavnosti upravljanja naložb, tako doma kot tudi v tujini.

Uprava

Rok Pivk

Direktor
Email:
rok.pivk@triglav.si

Splošno o podjetju

Družba Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o. je v 100-odstotni lasti družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

 

Družba Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o.  je specializiran upravljalec lastnih in tujih nepremičnin v Skupini Triglav in poleg opravljanja nepremičninskih storitev za tretje trži lastne in tuje nepremičnine ter upravlja lastne naložbe. Med ključne usmeritve družbe spadata tudi trženje in  razvoj upravljanja nepremičnin za druge družbe v Skupini Triglav.

 

Glavno usmeritev družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o. predstavlja razvoj, prodaja in oddaja v najem lastnih nepremičnin in nepremičnin Skupine Triglav. Vse večji poudarek pa družba v zadnjem obdobju namenja dejavnosti upravljanja naložb, tako doma kot tudi v tujini.

 

Družba Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o. je lastnik nepremičnin, ki imajo velik razvojni potencial, z aktivnim pristopom na področju razvoja posameznih zemljišč pa ne maksimira le vrednost lastnega premoženja marveč tudi uresničuje začrtano strategijo.